• Imprimeix

Serveis i Tràmits

Registre de documents

La Delegació disposa del servei de registre de documents dirigits a les adminitracions públiques, per a ciutadans i empreses.

Els requisits per a la correcta formalització en el registre són:

La persona, entitat o els seu representant ha d'aportar presencialment la documentació.

I també una fotocopia de la primera pàgina del document a registrar.

En cas de presentar fotocopies de documents originals, han de ser aportadas pels interessats.

 

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 a 14h.

Telèfon: 91.524.10.00

El registre tancarà de l’1 al 15 d’agost i els dies 24 i 31 de desembre.de

ACCIÓ: Agència per la competitivitat de l'empresa

A la seu de la Delegació es troba una oficina d’ACCIÓ, l'Agència catalana de recolzament a la competitivitat de l’empresa. Està adscrita al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i el seu objectiu consisteix a fomentar la innovació, la internacionalització i l'atracció d’inversions.

 

Data d'actualització:  02.06.2016