• Imprimeix

Serveis i Tràmits

La Delegació disposa del servei de registre de documents dirigits a les adminitracions públiques, per a ciutadans i empreses. Els requisits per a la correcta formalització en el registre són:

  • La persona, entitat o el seu representant ha d'aportar presencialment la documentació
  • Ha d'aportar també una fotocòpia de la primera pàgina del document a registrar
  • En cas de presentar fotocopies de documents originals, han de ser aportades pels interessats

 

El CCL Blanquerna ofereix els diferents espais de què disposa a entitats i empreses.

  • Les tarifes són les següents:
  • Acte Bàsic (3 hores): 300 €
  • Mitja Jornada (6 hores): 700 €
  • 1 Jornada (de 10:30h a 21:00): 1200 €

 

* Taxes pendents de publicació al DOGC