• Imprimeix

Serveis i Tràmits

Registre de documents

La Delegació disposa del servei de registre de documents dirigits a les adminitracions públiques, per a ciutadans i empreses. Els requisits per a la correcta formalització en el registre són:

  • La persona, entitat o el seu representant ha d'aportar presencialment la documentació
  • Ha d'aportar també una fotocòpia de la primera pàgina del document a registrar
  • En cas de presentar fotocopies de documents originals, han de ser aportades pels interessats

 

ACCIÓ: Agència per la competitivitat de l'empresa

A la seu de la Delegació es troba una oficina d’ACCIÓ, l'Agència catalana de recolzament a la competitivitat de l’empresa. Està adscrita al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i el seu objectiu consisteix a fomentar la innovació, la internacionalització i l'atracció d’inversions.