• Imprimeix

Què és la Delegació?

Cantonada

La presència de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Madrid ha evolucionant des de la seva implantació el mes d’octubre de 1983. Sempre ha estat adscrita al Departament de la Presidència.

En l’actualitat, la Delegació té per objecte la representació institucional del Govern de la Generalitat a la capital de l’Estat, i la difusió i promoció de la realitat catalana. Ubicada anteriorment al carrer Montalbán, des de mitjans de 2006 la seu es troba al carrer Alcalá, 44, a la 4a planta, edifici on també hi ha el Centre Cultural-Llibreria Blanquerna.  

El madrileny carrer d’Alcalá és l’eix cultural de la ciutat, on es troben ubicades entitats tan emblemàtiques com són el Círculo de Bellas Artes, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando i molt a la vora del Museu del Prado, Museu  Reina Sofia, la Fundació la Caixa y la Fundació Thyssen.

Al capdavant de la Delegació del Govern de la Generalitat a Madrid hi ha un Delegat, al qual li corresponen les funcions de representació, informació i règim interior. 

Responsable: Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Càrrec: delegat del Govern de la Generalitat a Madrid
Adreça
Calle de Alcalá, 44 4º B
Població
28014 Madrid
Telèfon
91 524 10 00
Fax
91 524 10 11
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari d'atenció

de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 17.30 h; divendres, de 9 a 15 h.

Horari d'estiu
de l'1 de juny al 30 de setembre: de dilluns a dijous, de 9 a 15 h; divendres, de 9 a 14 h.

Horari de registre

de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat el més d'agost i els dies:
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Tenir la representació ordinària i permanent del Govern de la Generalitat a la capital de l'Estat.
 
Dirigir, en l'àmbit de la seva competència, les activitats de representació i relacions públiques del Govern de la Generalitat.
 
Representar el Govern de la Generalitat a les recepcions públiques i a tots els actes de l'Administració de la Generalitat que se celebrin a la capital de l'Estat, llevat dels casos en què hi siguin presents el president/a o algun membre del Govern de la Generalitat.
 
Acompanyar el president/a i els alts càrrecs en els seus desplaçaments oficials.
 
Traslladar al president/a de la Generalitat i a les persones titulars dels departaments corresponents les informacions d'interès general i trametre la documentació que rebi del Govern de l'Estat o dels òrgans executius d'altres administracions públiques i de qualsevol altre estament, públic o d'una altra naturalesa.
 
Traslladar la informació i la documentació subministrades pel president/a de la Generalitat i les persones titulars dels diversos departaments a les autoritats estatals oportunes i difondre l'acció del Govern de la Generalitat entre les diferents institucions estatals.
 
Elevar al president/a de la Generalitat, als membres del Govern i als departaments suggeriments, propostes i informes sobre matèries de la seva competència.
 
Gestionar els contractes derivats de les activitats d'aquesta, dins els límits de les seves competències.
 
Preparar la memòria anual sobre gestió i explotació i l'avantprojecte del pressupost de la Delegació.
 
Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.