• Imprimeix

Què és la Delegació?

Cantonada

La presència de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Madrid ha evolucionant des de la seva implantació el mes d’octubre de 1983. Sempre ha estat adscrita al Departament de la Presidència.

En l’actualitat, la Delegació té per objecte la representació institucional del Govern de la Generalitat a la capital de l’Estat, i la difusió i promoció de la realitat catalana. Ubicada anteriorment al carrer Montalbán, des de mitjans de 2006 la seu es troba al carrer Alcalá, 44, a la 4a planta, edifici on també hi ha el Centre Cultural-Llibreria Blanquerna.  

El madrileny carrer d’Alcalá és l’eix cultural de la ciutat, on es troben ubicades entitats tan emblemàtiques com són el Círculo de Bellas Artes, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando i molt a la vora del Museu del Prado, Museu  Reina Sofia, la Fundació la Caixa y la Fundació Thyssen.

Al capdavant de la Delegació del Govern de la Generalitat a Madrid hi ha un Delegat, al qual li corresponen les funcions de representació, informació i règim interior. 

Càrrec

Delegat del Govern de la Generalitat a Madrid

Sr. Ferran Mascarell

Funcions (extracte)

  • Representa de manera ordinària i permanent el Govern de la Generalitat a la capital de l'Estat.
  • Acompanya el/la president/a i els alts càrrecs en els seus desplaçaments oficials a la capital de l'Estat.
  • Trasllada al/a la president/a de la Generalitat i als titulars dels departaments les informacions d'interès general i la documentació que rep del Govern de l'Estat i d'altres administracions públiques i de qualsevol altre estament.
  • Trasllada la informació i la documentació subministrades pel/per la president/a de la Generalitat i els titulars dels diversos departaments a les autoritats estatals oportunes.
  • Difon l'acció de Govern de la Generalitat entre les diferents institucions estatals.
  • Eleva al/a la president/a de la Generalitat, al Govern i als departaments suggeriments, propostes i informes sobre matèries de la seva competència.
  • Gestiona els contractes derivats de les activitats d'aquesta.
  • Té cura de la memòria anual sobre gestió i explotació i l'avantprojecte del pressupost de la Delegació.
  • El Centre Cultural-Llibreria Blanquerna depenen del delegat. 
Data d'actualització:  02.06.2016