• Imprimeix

El delegat del Govern

el delegat

Em plau adreçar-me a vosaltres com a Delegat a Madrid del Govern de Catalunya. Em disposo, conjuntament amb el grup de professionals que treballen a la Delegació i al Centre Cultural-Llibreria Blanquerna a seguir impulsant la difusió de la feina de les institucions de govern catalanes, i de la  realitat cultural, social i econòmica del país. Tinc la convicció de que en el coneixement raonat de les coses és on comença el cercle virtuós que ens permet relligar la col·laboració, la cooperació, el diàleg i, per què no, l’amistat.  De totes aquests virtuts, finalment se’n deriva l’enfortiment de la igualtat, de la democràcia, de la nostra identitat i també del compromís cosmopolita.

Volem posar a disposició dels ciutadans de Madrid, i dels seus visitants, una vitrina activa de la cultura catalana que serveix per il·lustrar la notable creativitat, el patrimoni i la participació cultural que es desplega avui per part de la societat catalana.

Em refermo, doncs, en el compromís i la vocació de fer del Centre Cultural-Llibreria Blanquerna la pista d’aterratge de la producció cultural catalana, un espai que donarà oportunitats a artistes, creadors i emprenedors catalans, que difon la seva feina més enllà de Catalunya. I també un lloc de debat obert i democràtic amb gent de la cultura de Madrid. Volem contribuir a raonar les inquietuds, els anhels i els ideals de la societat catalana, en tota la seva  pluralitat  i diversitat, de la mateixa manera que volem ser bons receptors dels millors anhels democràtics de la ciutat que ens acull.  

En l’àmbit institucional, de Govern, crec que la raó de ser de la política ha d’esdevenir essencialment anticonflictiva. Cal donar solucions mitjançant el diàleg, el raonament i el mètode democràtic. Dit d’altra manera, fer política, governar significa resoldre conflictes. Els garanteixo que aquesta és la nostra política, la que despleguem des de la Delegació del Govern de Catalunya a Madrid. Diàleg, diàleg i diàleg, aquest és l’encàrrec que vaig rebre per part del President de la Generalitat. Però també raonament i més raonament. Aquesta ha estat la raó per la qual vaig acceptar aquesta tasca. Des de la meva pròpia convicció personal sobre el sentit de la política y perquè podem fer moltes coses, construir junts, em proposo contribuir al bon dialogar i al bon raonar.

Per tot això volem fer del Centre Cultural-Llibreria Blanquerna un petit referent del debat d’idees constructives i un referent de bon diàleg. Crec que a Catalunya i a Espanya es produeixen moltes i bones idees polítiques i socials, però, per raons que ara no toca discernir, acostumen a quedar sepultades. Procurarem que es facin visibles. Per això els animo a visitar el Centre Cultural-Llibreria Blanquerna, sempre serà un honor rebre’ls.

 

Ferran Mascarell
Delegat del Govern a Madrid