• Imprimeix

Contacte

Es pot demanar informació actualitzada de l’oferta formativa de la manera següent:

Telèfon: 915 241 004 (en horari de 9.00-14.00h)

Correu electrònic: aulacat_madrid.presidencia@gencat.cat

Data d'actualització:  02.06.2016