• Imprimeix

Preguntes freqüents

Les classes s’imparteixen al Centre Cultural-Llibreria Blanquerna, al carrer Alcalá, 44, de Madrid.

  • El primer nivell, dirigit a qui no parla ni ha estudiat mai el català, és el bàsic que es correspon amb el nivell A2.
  • El segon nivell, dirigit a qui ja té una base però li falta la gramàtica, és l’elemental o B1.
  • El tercer nivell, dirigit a qui vol aprofundir en la gramàtica, és l’intermedi o B2.
  • El quart nivell, dirigit a qui té una base gramatical sòlida, és el de suficiència o C1. Aquest és el nivell que es demana a tothom que es vulgui presentar a oposicions de l’Administració a Catalunya.
  • El cinquè i últim nivell, dirigit a qui busca un perfeccionament, és el superior o C2.

Doncs això depèn de si s’ha estudiat català amb anterioritat. Una persona que no parla català i no l’ha estudiat mai, per molt que l’entengui, necessitarà 4 anys. Si la persona és molt bona amb les llengües i disciplinada, podria passar de curs si durant els mesos d’estiu fes algun curs intensiu. Aquests casos, però, no són els habituals. Normalment s’ha de passar per tots els nivells precedents. 

En aquest cas, l’alumne/a podria apuntar-se directament a l’elemental i completar les mancances que pugui tenir fent feina a casa amb algun llibre de complementari. Sempre hi ha, a més, la possibilitat de canviar-se al bàsic si veu que el nivell elemental és massa difícil.

No és recomanable. Tot i que aquestes són llengües romàniques i estan estretament lligades entre sí i que històricament van aparèixer de l’evolució del llatí, no deixen de ser llengües diferents. És important tenir uns certs coneixements abans de fer el nivell elemental.

Un cop matriculat, excepcionalment, pots canviar-te de grup. Cal tenir en compte, però, que prèviament has de parlar amb el coordinador de les Aules de Català i les professores per tal de veure si hi ha places en el grup al qual et vols canviar.

No. No s’accepten alumnes d’oient.

No. A final de curs es dóna un certificat d’assistència a tots aquells alumnes que hagin assistit a un 80% de les classes.

Per acreditar coneixements de llengua catalana cal presentar-se als exàmens oficials que convoca anualment l’Institut Ramon Llull (www.llull.cat) al maig i al novembre. Els drets d’examen es paguen a part.

Totes aquelles persones que tinguin un domini lingüístic del català prou bo com per poder-se expressar amb certa fluïdesa parlant de qualsevol tema. Es recomana tenir un nivell B2-C1

No. És millor consolidar bé el curs abans de passar al següent.

Els cursos comencen a principi d’octubre i acaben a final de maig.

Normalment n’hi ha al matí a partir de les 9.30h, i a la tarda a partir de les 17.00 h. Les classes són dos cops per setmana (dies alterns).

No. Cal fer l’ingrés en el compte del banc que s’indiqui i l’alumne ens ha de fer arribar el resguard de pagament per tal de tenir la plaça assegurada. No s’accepten  pagaments de diner en metàl·lic en concepte de matrícules.

No. El preu que s'indica és el cost total del curs (llibres a part).

No. Per motius administratius, una vegada feta la inscripció, en cap cas es retorna l’import de la matrícula, si l’alumne/a decideix no assistir al curs o retirar-se’n.

No, no cal. Pot venir una altra persona que haurà d’emplenar la fitxa amb les teves dades i tenir clar el grup i nivell a què et vols matricular.

Sí, si hi ha lloc al grup al qual vols canviar-te i la professora ho considera convenient. Tanmateix, prèviament has de posar-te en contacte amb el  coordinador de les Aules de Català.

No. L'examen oficial s'ha de pagar a part, ja que és l’Institut Ramon Llull qui els convoca.

L’Institut Ramon Llull convoca i administra les proves per a l’obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana fora del domini lingüístic, i en regula i expedeix els certificats al marge dels estudis reglats (www.llul.cat).

On em puc adreçar per aclarir dubtes i en quin horari?

Trucant al telèfon  91 524 10 04 de dilluns a divendres de 9h a 14h o bé escrivint un correu electrònic a l’adreça: aulacat_madrid.presidencia@gencat.cat

Data d'actualització:  02.06.2016