• Imprimeix

Direcció General de Política Lingüística

A Catalunya, cada any la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya convoca les proves per obtenir els certificats de llengua catalana, els quals permeten acreditar el grau de coneixement del català a efectes d'aprenentatge de la llengua, laborals (tant a l'administració pública com al món socioeconòmic), acadèmics o per interès personal.

Es poden fer les proves per obtenir els certificats següents:

  • Certificat de nivell bàsic de català (A2)
  • Certificat de nivell elemental de català (B1)
  • Certificat de nivell intermedi de català (B2)
  • Certificat de nivell de suficiència de català (C1)
  • Certificat de nivell superior de català (C2)
Data d'actualització:  02.06.2016