• Imprimeix

Què és el CCLB

Blanquerna

El Centre Cultural Blanquerna va obrir les seves portes a Madrid, l’any 1993. Des dels inicis, la seva missió s’ha centrat en  la difusió de la cultura catalana a la capital de l’Estat.  

Els seus programes han facilitat el coneixement de la realitat històrica i cultural de Catalunya, en un marc de diàleg, entesa i  reconeixement amb altres llengües i cultures d’Espanya, a les quals l’espai del Centre ha acollit.

El 2016, la seva denominació ha passat a ser Centre Cultural-Llibreria Blanquerna (CCLB). La nova marca vol emfatitzar l’encaix i interrelació de les parts del binomi (centre i llibreria) en l’acció del Govern de la Generalitat a Madrid, respecte de la realitat cultural de Catalunya.

Simultàniament, les funcions del CCLB ha evolucionat d’”espai de representació” a “interfície” (en el sentit d’espai físic de trànsit i intercanvi) on es debaten i s’expressen i analitzen les millors idees de Catalunya en els àmbits cultural, social, polític i econòmic,  contrastant-les amb les de  Madrid i altres territoris, en clau de present i, sobretot, de futur.

El CCLB compta amb tres espais: el polivalent on tenen lloc els diàlegs, conferències i seminaris; la llibreria, on es fan clubs de lectura i que comparteix presentacions de llibres exposicions amb el de caràcter polivalent i les aules de formació, ubicades en un tercer espai.

L’activitat del CCLB va dirigida al públic de Madrid interessat en la cultura, la societat i el coneixement. Per això la majoria de les activitats són en castellà mentre que en les de caràcter infantil,  predomina el català.

A més de les activitats que el CCLB programa directament, l’espai polivalent i la llibreria també acullen propostes d'altres entitats i organitzacions. I per a actes privats, lloga els espais.

El CCL Blanquerna ofereix els diferents espais de què disposa a entitats i empreses.

  • Les tarifes són les següents:
  • Acte Bàsic (3 hores): 300 €
  • Mitja Jornada (6 hores): 700 €
  • 1 Jornada (de 10:30h a 21:00): 1200 €

 

* Taxes pendents de publicació al DOGC