Per a estudiants de la UCM està sol·licitat un crèdit de lliure elecció que es concedirà, si escau, amb el control previ d'assistència i avaluació.

 

Dimarts 24 de gener de 2017 a les 19:00 h. 

Des del Constitucionalisme

La interpretació que s’ha fet de la Constitució espanyola, en temps recents, no és necessàriament unànime, hi ha lloc per a altres posicions? El dret constitucional pot formular sortides que satisfacin posicions, en principi, contraposades?

 

 • Prof. Dra. Mercè Barceló.
 • Prof. Dr. F. Javier García Roca.

Dimecres, 15 de febrer de 2017 a les 19.00 h

Des de l’Economia pública

Les qüestions econòmiques sempre circumden el debat entre els dos nivells de govern, quin és l’estat de la qüestió? Quines dades ofereixen les balances fiscals? Quines propostes de reforma del sistema de finançament poden realitzar-se?

 

 • Prof. Dr. Jesús Ruíz-Huerta.
 • Prof. Dra. Núria Bosch.

 

Dimecres, 15 de Març de 2017, a les 19.00 h

Des de la Filosofia i les Polítiques

Des de la filosofia i des de les polítiques públiques, com cal entendre la situació del (des)encaix de Catalunya? Tenia raó Ortega i Gasset, potser Azaña? Hi ha un centralisme subjacent en la formulació i el desenvolupament de les polítiques públiques que afavoreix el Govern de la nació? Hi ha sortides?

 

 • Prof. Dr. José Luis Villacañas.
 • Prof. Dr. Joan Subirats.
 • Modera: Jaime Ferri
Data d'actualització:  15.03.2017

Dimecres 26 d'abril de 2017, a las 19.00 h

Des de la Sociologia

Com es posiciona la població catalana? I la de la resta d’Espanya? Es tracta d’una qüestió de les elits o té arrels en la societat? Hi ha un enfrontament entre uns actors i altres? Com hem arribat a aquesta situació?

 • Prof. Dr. Joaquín Arango
 • Prof. Dra. Marina Subirats
 • Modera:  Prof. Dr. Jaime Ferri

Dimecres, 10 de Maig de 2017, a les 19.00 h

Des de la Politologia

Per a la ciència política, es tracta d’un problema o d’un conflicte, la situació de (des)encaix de Catalunya? Quins són els actors més dinàmics: els partits, els moviments socials? Quins altres? Les concepcions federalistes poden ajudar-hi? De quina manera?

 

 • Prof. Dr. Josep Mª Vallès
 • Prof. Dr. Ramón Cotarelo
 • Modera:  Prof. Dr. Jaime Ferri

 

Data d'actualització:  10.05.2017