• Imprimeix

Peticions de llibres

Els camps marcats amb * són obligatoris.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Identificació del tractament: Llibreria Blanquerna.
Responsable del tractament: Delegació del Govern de la Generalitat a Madrid. Departament de la Presidència.
Finalitat del tractament: gestionar la petició de llibres a la Llibreria Blanquerna i l’emissió de factures dels clients/es de la llibreria que ho sol·licitin.
Legitimació: obligació legal d’acord amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, pel que fa al tractament relatiu a l’emissió de les factures. Consentiment de la persona interessada pel que fa al tractament relatiu a l’encàrrec de llibres. La persona interessada pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment implicarà que no es pugui completar l’encàrrec.
Persones destinatàries: les dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei.
Drets de les persones interessades: sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Cal utilitzar els formularis i el procediment disponibles a la pàgina web del Departament de la Presidència.
Informació addicional: per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades podeu accedir a la pàgina web del Departament de la Presidència.